Hradec Kralove, Republika Czeska  info@monts.cz  +420 494 940 321
EN | DE | CZ | PL

Portfolio produktów PORTFOLIO PRODUKTÓW

Wydajne maszyny dla zakładów utylizacyjnych, oczyszczalni ścieków, producentów białka owadziego, przetwórców odpadów gastronomicznych, biogazowni i wielu innych zastosowań.