jesteśmy członkiem organizacji międzynarodowych

Jesteśmy członkiem ICC ČR. Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce - ICC) założona została w roku 1919, z siedzibą w Paryżu. Dziś reprezentuje tysiące firm i stowarzyszeń z ponad 120 krajów z grupy G20 i innych. Za pośrednictwem komitetów narodowych ICC przedsiębiorcy mogą zwracać się ze swymi postulatami i opiniami do przedstawicieli wyższych organów, instytucji i rządów wszystkich krajów z ONZ, UE, WTO, OECD, w których ICC ma status najwyższej klasy doradcy. ICC ma niezachwiany autorytet w tworzeniu zasad, regulujących handel międzynarodowy. Mimo, że zasady te są dobrowolne (nie mają charakteru prawnego), korzysta się z nich w codziennych kontaktach i stały się niezbędnym filarem handlu międzynarodowego.

Jesteśmy członkiem EFPRA – europejskiego stowarzyszenia przetwórców produktów ubocznych i pochodzenia zwierzęcego. Co roku bierzemy udział w spotkaniach organizowanych przez tę organizację. Komisja Europejska zawsze przedstawia tu negocjowane regulacje unijne, o których dyskutujemy. Przebiega dzięki temu interakcja pomiędzy naszymi klientami reprezentującymi przetwórców odpadów, a my możemy w ten sposób szybciej reagować na zmiany.


efpracracow2015.comEU

Ověřená firma ifirmy.cz MONTS s.r.o.